جراحی ارتوپدی کودکان

جراحی ارتوپدی کودکان

جراحی ارتوپدی کودکان جراحی ارتوپدی کودکان یکی از شاخه های تخصصی در ارتوپدی است که بطور خاص به درمان مشکلات ارتوپدی در نوزادان ، اطفال

زانوی ضربدری

زانوی ضربدری در کودکان

زانوی ضرربدری در کودکان زانوی ضربدری در کودکان یا بزرگسالان (“تغییر شکل زانو” ، “سندرم زانو زدگی” ، “زانو زده شده” یا “genu valgum”) وجود

اسپوندیلولیستزیس یا لغزش مهره کمر

اسپوندیلولیستزیس یا لغزش مهره کمر ( سرخوردگی مهره کمر ) اسپوندیلولیستزیس یک بیماری ستون فقرات است که باعث کمردرد می شود. زمانی اتفاق می‌افتد که یکی

کلاب فوت

جراحی کلاب فوت نوزادان

پاچنبری – کلاب فوت (Club-Foot) – پای چماقی یا تالیپس اکینوواروس پاچنبری یا کلاب فوت مهمترین و شایع‌ترین دفورمیتی یا بدشکلی مادرزادی پا است. در

اسکن کف پا

اسکن کف پا   چقدر پای خود را می شناسید؟ وقتی صحبت از مراقبت از پا می شود ، اکثر مردم از علائم هشداردهنده اولیه

معافیت سربازی با صافی کف پا

معافیت سربازی کف پای صاف آیا با صافی کف پا می توان معافیت پزشکی گرفت و خدمت سربازی معاف شد؟ معافیت پزشکی کف پای صاف