جراحی ارتوپدی کودکان

جراحی ارتوپدی کودکان

جراحی ارتوپدی کودکان جراحی ارتوپدی کودکان یکی از شاخه های تخصصی در ارتوپدی است که بطور خاص به درمان مشکلات ارتوپدی در نوزادان ، اطفال

زانوی ضربدری

زانوی ضربدری در کودکان

زانوی ضرربدری در کودکان زانوی ضربدری در کودکان یا بزرگسالان (“تغییر شکل زانو” ، “سندرم زانو زدگی” ، “زانو زده شده” یا “genu valgum”) وجود

اسپوندیلولیستزیس یا لغزش مهره کمر

اسپوندیلولیستزیس یا لغزش مهره کمر ( سرخوردگی مهره کمر ) اسپوندیلولیستزیس یک بیماری ستون فقرات است که باعث کمردرد می شود. زمانی اتفاق می‌افتد که یکی