درمان دررفتگی مادرزادی لگن

درمان فوق تخصصی شکستگی های اطفال

درمان جوش نخوردگی شکستگی های قبلی

اصلاح آسیب های ورزشی

تعویض مفصل لگن و زانو

اصلاح پای پرانتزی نوجوانان با روش همی اپیفیزیودز

تزریق بوتاکس

درمان شکستگی های کودکان

درمان بدشکلی های پای اطفال نظیر کلاب فوت

درمان ناهنجاری های اسکلتی

دستگاه آنالیز ستون فقرات و اندام ها

اسکن کف پا

اصلاح صافی کف پا

بلند کردن اندام کوتاه